Miyom Çıkarma Ameliyatı - Doç. Dr. Latif Küpelioğlu Miyom Çıkarma Ameliyatı
RANDEVU AL

ONLINE RANDEVU

*Saat 19.00’ dan sonraki online randevu talepleriniz için tarafınıza saat 09.00’ dan sonra geri dönüş yapılacaktır.

 

Miyom Çıkarma Ameliyatı

Miyom Çıkarma Ameliyatı

Miyom çıkarma ameliyatı, hastanın rahminde hiçbir şekilde yapının bozulmasına olanak vermeden, sadece miyomun çıkarılması işlemidir. Bu işleme, miyomektomi denilmektedir.

Şayet miyom ya da miyomlar kısırlık ya da kanama gibi sorunlara yol açıyor ise, eğer hasta bu tedavi yöntemine uygun ise ve diğer yöntemlerin uygulanması uygun görülmüyor ise, hastanın rahmi alınabilir. Bu durum çoğunlukla ailesini tamamlamış ve şiddetli belirtiler yaşayan hastalarda tercih edilir. Ancak hasta genç ise ve kısırlık sorunu mevcut ise miyomektomi yapılabilir.

Miyomlar özellikle kapsül şeklinde tabir edilen dış kılıf aracılığı ile sağlam olan yapılardan kesin olarak ayrılmış iyi huylu kitlelerdir. Genellikle operasyon aşamasında, kadın hastanın rahmine bir kesi uygulanır. Bu sayede kesiden içeri girilir.

Miyomlar,dış kılıfları ile birlikte tamamen alınabilir. Miyomun alınması çoğunlukla açık ameliyat (laparatomi) ya da kapalı ameliyat (laparaskopi ya da histerektomi) yöntemlerine başvurularak uygulanabilir. Özellikle miyomların hangi teknik ile çıkarılması gerektiğini belirleyen faktör, miyomun boyutu ve rahmin içindeki yerleşim yeridir.

Miyomun alınması için kararı uzman verir. Şayet var olan miyomlar, hastanın rahim duvarından dışarı doğru gelişmiş ise uygun olan laparaskopik tekniğe başvurulmasıdır. Fakat bir başka taraftan şayet hastanın rahim duvarının içersine gömülmüş olan bir intramural miyom ya da pek çok sayıda miyom mevcut ise hasta için laparatomik daha uygun olacaktır.

Bunun dışında rahmin iç boşluğuna doğru gelişmiş olan miyomlar da çoğunlukla histereskopi yöntemi ile alınmaktadır.

Miyom çıkarma ameliyatında laparaskopik miyomektomi ve laparatomi yöntemleri nasıl uygulanır?

Özellikle miyom çıkarma işlemlerinde uygulanan tekniklerde, hastanın ne kadar sürede iyileştiği ve ne kadar süre hastanede kalması gerektiği değişmektedir. Örnek olarak: miyom çıkarma girişiminde uygulanan laparaskopik cerrahi yönteminde hastanede kalan süresi ve kadının normal hayatına dönüşü çok daha kısa sürede gerçekleşmektedir.

Ancak laparaskopik cerrahinin en büyük dezavantajı, miyom çıkarma operasyonunu uygulayacak olan cerrahın, işinde iyi ve deneyimli olması gerektiğidir.

Fakat akıldan çıkarılmaması gereken, ilk olarak laparaskopik girişim ile işleme başlanır. Ancak istenmeyen ve beklenmeyen bir durum gerçekleşir ise, miyom sayısı beklenenden fazla ise, miyomların boyutu çok büyük ise bu sorunları düzeltmek adına açık ameliyata geçme riski her zaman bulunur. Bunun dışında laparaskopi aşamasında elle hissedilmesi çoğunlukla söz konusu olmayan çok küçük miyomlar fark edilmeyebilmektedir. Bu da bir diğer dezavantajdır.

laparatomi metodu ile karşılaştırıldığında laparaskopi tekniği ile hastanın rahme uygulanacak kesiye dikiş atılması girişimi, oldukça geniş bir deneyim ve beceri gerektirir.

Miyom çıkarma ameliyatının riskleri nelerdir?

Miyom çıkarma ameliyatının riskleri, cerrahının deneyimi ve becerisi ne kadar çok ise, aynı oranda azalmaktadır.Ancak bazı risklerin gelişme riski mevcuttur.

Bunlar:

 • Aşırı kan kaybı:

Rahim yapısı sebebiyle kan damarları ağıyla örülü bir durumdadır. Bu alanda bulunan miyomlar kendileri için kan akışını yerine getirmek için yeni kan damarlarının büyümesini tetiklemektedir. Bundan dolayı da miyomektomi yani miyom çıkarma ameliyatında aşırı kanama riski her zaman göz önünde bulundurulmalı ve bunun için çeşitli tedbirler alınmalıdır.

Bu önlemlerin arasında ise:

 • rahim damarlarındaki akışını engellemek,
 • miyomların çevresine ilaç enjekte ederek kan damarlarını sıkıştırmak gibi önlemler yatar.
 • Yara dokusu:

Miyomların alınması adına, rahme uygulanan kesiler adezyona yani ameliyat ardından meydana gelen yapışıklıklara yol açabilir. Gelişmiş olan yapışıklıklar rahim içinde döllenmiş olan yumurtanın gelişimini engelleyebilir. Bu da kısırlık gibi sorunlara dahi yol açabilir. Ancak bu oldukça ender gözlemlenir.

 • Yeni miyomların oluşması:

Miyomektomi operasyonu, rahimde yeni miyomların gelişimini engelleyici bir ameliyat değildir. Ameliyat aşamasında fark edilmeyen küçük miyomlar daha sonra gelişebilir ve miyom belirtilerine yeniden yol açabilir. Hastanın rahmi alınmadığı süreci,miyom gelişimin meydana gelmesi her zaman için söz konusudur. Yeni miyom oluşması konusunda, miyom sayıları da önem taşır. Miyomlar, tek bir sayıda ise, yeniden miyom oluşma riski daha azdır. Ancak birden çok sayıda miyomu olan kadında yeniden miyom gelişimi meydana gelebilir. Şayet hastada yeniden miyom gelişimi oluştuğunda, miyomektomi operasyonu yapılabileceği gibi, histerektomi ya da diğer teknikler de uygulanabilir.

 • Doğum komplikasyonları:

Daha önce miyom çıkarma ameliyatı uygulanmış olan hastalara, doğum aşamasında çeşitli sorunlar meydana gelebilir. Operasyon aşamasında doktor rahim duvarına derin bir kesi uygulamak zorunda kalmış ise, doğum aşamasında rahim yırtılabilir. Bu sebeple de sezaryen riski her zaman bulunur.

 • Rahmin yapısını tekrar düzenleyememe:

Operasyonlarda miyomların alınması için doktor bir boşluk bırakabilir. Bu sebeple de kas duvarını kesmek durumunda kalabilir. Bunun kapatılması adına, ilgili alana kat kat dikiş uygulaması yapılır. Bu durumda kanamanın aşırı olması halinde veya rahim tekrar düzenlenemediği durumlarda rahmin alınmasına ihtiyaç duyulabilir.

Miyomektomi operasyonun risklerini azaltmak için alınabilecek tedbirler nelerdir?

 • Demir ve multivitamin takviyesi:

Hastalarda şiddetli olarak gerçekleşen adet kanamaları sebebiyle demir eksikliği mevcut ise, ameliyat yapılmadan önce uzmanın önereceği demir takviyeleri alınmalıdır.

 • Hormon tedavisi:

Hastalarda meydana gelen aneminin geri döndürülebilmesi adına, ameliyat yapılmadan önce hormon tedavisine başlanabilir. Adet kanamasının durdurulması ya da yoğunluğunun azaltılması adına:

 • GnRH agonist,
 • hormon tedavisi,
 • doğum kontrol haplarına başlanabilir.
 • Miyomların küçültülmesi için tedavi uygulanması:

Hastaya yapılacak çeşitli hormon tedavileri rahmin ve miyomların küçülmesine yardım edebilmektedir. Bu sayede doktor, miyom çıkarma operasyonu için daha küçük bir kesi uygular ya da açık ameliyat yerine kapalı ameliyat tercih eder. Bu durum, operasyon öncesi kullanılacak ilaçlar ile mümkün kılınır. Ancak ilaçlar kullanılmaz ise, yarıda bırakılır ise miyomlar eski haline geri dönecektir.

Miyom çıkarma ameliyatına hazırlık nasıl olmalıdır?

Hasta, ameliyat önce 8 saat boyunca herhangi bir şey yiyip içmemelidir. Her ameliyatta olduğu gibi, miyom çıkarma ameliyatında da hastanın aç karınlı olması gerekir. İlaç kullanan hastalar için ise duruma doktor karar verecektir. Doktor, hastasına operasyondan önce damarlarda pıhtı oluşmasını engelleyecek özel bir çorap giymesini tavsiye edebilir. Daha sonra ise kadının karın bölgesinin hijyeni sağlanır, tıraş edilir ve anestezi yapılır.

Miyom çıkarma ameliyatı için cerrahi yaklaşımlar

Miyom ameliyatları için yaklaşım, hastanın miyomlarının özelliklerine göre değişebilmektedir.

 • Abdominal miyomektomi:

Bu yaklaşımda açık abdominal kesi uygulanır ve ardından ise rahme ulaşılır. Bunu takriben miyomlar çıkarılır.

 • Laparoskopik miyomektomi:

Hastada birkaç tane minik kesi uygulanır. Ardından ise özel araçlarla miyomlar çıkarılır.

 • Histeroskopik miyomektomi:

Bu yöntemde özel araçlarda vajinal yoldan rahim ağzına ve rahme erişilir. Ardından ise miyomlar alınır.

İLETİŞİM FORMU