Sigaranın Kısırlığa Etkisi - Doç. Dr. Latif Küpelioğlu Sigaranın Kısırlığa Etkisi
RANDEVU AL

ONLINE RANDEVU

*Saat 19.00’ dan sonraki online randevu talepleriniz için tarafınıza saat 09.00’ dan sonra geri dönüş yapılacaktır.

 

Sigaranın Kısırlığa Etkisi

Sigaranın Kısırlığa Etkisi

İnfertilite yani kısırlık, adayların bir sene boyunca düzenli olarak, korunma olmaksızın cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen, hamileliğin oluşmaması olarak tanımlanabilir. Üreme çağındaki kadınlarda sigara içme sıklığının %25 olduğu kabul düşünülmektedir. Literatürde, üreme çağındaki kadınlarda günlük tüketilen sigara oranının ve sigara kullanım süresinin doğurganlığı ve üreme yetisini direkt olarak etkilediği ortaya konmaktadır. Sigara içen kadınlarda infertilite görülme riski, içmeyenlere nazaran on kat daha fazladır. Kadınların %13’ünde kısırlığa, sigara kullanımın yol açtığı konusunda çalışmalar vardır.

Sigara içen ve içmeyen kadınların kıyaslandığı çalışmalarda; sigara kullanan kadınlarda kısırlık görülme riskinin yüksek, doğurganlığın düşük ve hamile kalabilme süresinin daha uzun olduğu ortaya konmuştur. Özellikle günde 20 adetten fazla sigara içen kadınlarda saydığımız problemler daha yoğun şekilde görülebilir.

Yapılan bir araştırmada, aktif olarak sigara içen kadınların bir günde tükettikleri sigara miktarına bağlı olarak hamile kalmada sorun yaşadıkları ve sigara içmeyen kadınlarla kıyaslandığında bu kadınların minimum 3-12 ay daha geç bir sürede hamile kaldıkları ortaya konmuştur. Bunun dışında, baba adayının da sigara kullanması sebebiyle anne adayının pasif içici olması da üreme işlevlerini olumsuz şekilde etkiler.

Sigara ve kısırlık

Sigaranın ölümcül zararları vardır. Ancak bu ciddi zararlarının yanında, üreme sağlığını da ciddi oranlarda kötü etkiler.  üreme kapasitesini düşürür ve kısırlıka yol açar. Erkekler de sigara kullanımı sperm kalitesini düşürür, sperm oranını azaltır, kadının yumurta hücresini delme özelliği olan penetrasyon yetisini azaltır, sperm hücrelerinde DNA hasarlarına yol açar.

Sigaranın kısırlığa yol açma sebepleri:

Sigara, gebe kadınlarda bebeğin aşağı yerleşme riskini arttırır. Bunun dışında, sigara kullanan anne adaylarında yumurta kalitesini düşürür. Bunun sebebi de sigara kullanan kişilerde yumurta tahriplerine, üreme fonksiyon kaybına yol açar. Buna neden olan ise kadmiyum ismi verilen toksin maddesidir. Kadmiyum aynı zamanda yumurta olgunlaşma bölünmelerini de kötü etkiler. Sigara, yumurtaların yalnızca kalitesini olumsuz şekilde etkilemez. Sayısını da azaltır. Bu sebeple de, sigara kullanan bir kadın 1 ila 4 yıl erken menopoza girebilir. Bu durum da kısırlık gibi bir sorunun oluşmasına zemin hazırlar.

Sigara kullanmak, erken doğum risklerini de arttırır. Sigaranın bu etkileri yapılan araştırmalarla da kanıtlanmıştır. Sigara kullanımı, bebeğin akciğer gelişimini de olumsuz etkileyerek, bebeğin akciğerlerinin zayıf olmasına yol açar.  Sigara kullanan annelerin bebeklerinde sinir sistemi, duyu organları, idrar yolu hastalıkları ile hiperaktivite, dikkat eksikliği gibi sorunlar da görülmektedir.

Sonuç olarak, sigarayı az içmek sigaranın zararlarını kesinlikle azaltmaz. Sigara dumanına maruz kalmak dahi oldukça zararlıdır.  Bu sebeple, özellikle kısırlık tedavisine başlayan adaylar sigaradan ve dumanından olabildiğince uzak durmalıdır.

Kadının sigara kullanması ya da sigara dumanına maruz kalmasının üreme işlevlerine etkisi şunlardır;

 • Hamile kalma süresinin uzaması (yaklaşık 3 -12 ay),
 • Primer ya da sekonder infertilite,
 • Menapoza daha erken yaşta girilmesi (yaklaşık iki sene önce),
 • Kendiliğinden düşük yapma riskinin artması (spontan abortus),
 • Erken doğum eylemi,
 • Düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma riski (bebeğin doğum ağırlığı ortalama 150-300 gr daha az),
 • Yumurtalıklardaki foliküllerde tükenme (gebe kalmada sorun yaşama/erken menapoza girme)
 • Adet bozuklukları ve iki adet arası sürenin kısalması,
 • Mesane ve rahim ağzı kanseri gibi risk etkenlere yol açabilmektedir.

Erkeğin sigara kullanması, semeni olumsuz şekilde etkiler. Yapılan araştırmalarda, semen parametreleri üzerinde sigara kullanımı ve pasif sigara dumanına maruz kalmanın etkileri araştırılmıştır. Sigaranın, spermin yoğunluğunu ve hareketini azalttığı, morfolojisi üzerinde de olumsuz etkiler bıraktığı, günlük içilen sigara oranı ile ilgili olarak spermin yoğunluğunun yaklaşık %22 oranında azaldığı ortaya konmuştur.

Sigara kullanımı, erkeklerde de üreme işlevlerinin olumsuz yönde etkilenmesine yol açar. Yapılan çalışmalarda, sperm konsantrasyonunun sigara kullananlarda, kullanmayanlara göre %15-20 oranında az olduğu ortaya konmuştur.

Erkeğin sigara kullanmasının ya da sigara dumanına maruz kalmasının üreme işlevlerine etkisi şunlardır;

 • Sperm yoğunluğunu azaltır,
 • Sigarada bulunan maddeler sperm hareketinin azalmasına yol açar,
 • Spermin penetrasyon (kadının yumurta hücresini delme özelliği) yetisini azaltır,
 • Sperm hücrelerinde DNA hasarının artmasına yol açar,
 • Sigara kullanan erkeklerin çocuklarında, çocukluk çağı kanserinin ve doğumsal anomalilerin ortaya çıkma riski artar.

İLETİŞİM FORMU